Poet | Storie | Tác phẩm dịch | Picture | Chuyện vui

Wednesday, July 27, 2011

BÊN TƯỢNG ĐÀI CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Tôi từng gặp bên Tượng đài chiến tranh Việt Nam
Bà mẹ Mỹ trên chiếc xe lăn
Run rẩy đặt một nhành hoa
Dưới dòng tên người con trai chết trận
Bức tường đen - dãy tên dài bất tận
Như mảnh tang đen

Tôi từng gặp trong nghĩa trang Trường Sơn
Bia mộ vô danh trùng trùng lớp lớp
Mẹ chẳng thể chờ
Đành tìm con nơi bên kia thế giới
Trắng vành khăn những mái đầu vô tội
Goá phụ nương nhau héo hắt xóm không chồng

Sẽ cần thêm bao nhiêu tượng đài chiến tranh
Để thế giới không còn súng nổ?

Washington DC 12/2008

No comments:

Post a Comment