Poet | Storie | Tác phẩm dịch | Picture | Chuyện vui

Tuesday, August 2, 2011

BREAKING NEWS

Báo chí đưa tin: Breaking News!
- Y án 7 năm cho luật sư Cù Huy Hà Vũ
- Trung tướng Công an họp báo:
“Không có chuyện đạp vào mặt người biểu tình yêu nước”
(Lần đầu tiên “tụ tập đồng người” được gọi đúng tên)
- Hàng ngàn bài thi môn Lịch Sử điểm không.
- Vụ nhà báo Hoàng Hùng không có ai đồng phạm.

Breaking news!
Chẳng có thông tin đáng để ngạc nhiên
(Trừ những ai còn đang mê ngủ)
Nhưng đổ vỡ (break) niềm tin thì có.

2 comments: